Nederlandse ambassade in Moskou, Rusland

Nederland en Rusland bespreken uitdagingen in de gezondheidszorg

Wereldwijd staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Nederland en Rusland bespraken deze uitdagingen tijdens het overleg van de bilaterale werkgroep gezondheid op 9 februari jl. in Nederland.

Antibioticaresistentie was één van de onderwerpen op de agenda van de werkgroep. In 2016 zei minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover: «antibioticaresistentie is een sluipmoordenaar en mogen we niet negeren». Steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Hierdoor zijn in de toekomst infecties minder goed te behandelen. Dit probleem is zo groot, dat zowel internationaal als binnen Nederland maatregelen nodig zijn. De Russische delegatie bracht ook een bezoek aan de intensive care van UMC Utrecht en de varkensboerderij van Universiteit Utrecht. Daarbij kwam het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de zorg en de veehouderij ter sprake. Andere onderwerpen die op de agenda stonden, waren lopende samenwerking in de gezondheidssector, tuberculose en hiv/aids.”