Nederlandse ambassade in Moskou, Rusland

Visa voor Rusland

Migratiekaart en geldigheid visum

Visum voor Russische Federatie

Voor een bezoek aan de Russische Federatie is een visum noodzakelijk. Dit kan aangevraagd worden bij de Russische ambassade in Den Haag (www.ambru.nl ).

De geldigheidsduur van het visum dient nauwkeurig in de gaten gehouden te worden: vertrek na afloop van het visum leidt tot ernstige problemen aan de grens (oponthoud, hoge kosten en ingewikkelde procedures) die een aangenaam verblijf in de Russische Federatie op wel zeer onaangename wijze kan afsluiten. Mocht onverhoopt langer verblijf nodig zijn dan het visum toestaat, dient vóór het aflopen van de geldigheidsduur van het visum bij FMS verlenging aangevraagd te worden. Verlenging van een visum voor 90 dagen is niet mogelijk.

Migratiekaart Russische Federatie

Volgens de Russische vreemdelingenwet die per 1 november 2002 van kracht is geworden, dient iedere buitenlander, die niet over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning beschikt, in het bezit te zijn van een "migratiekaart". De migratiekaart bevat een aantal persoonsgegevens en informatie over de verblijfsduur in de Russische Federatie. De kaart wordt gebruikt om de registratie van vreemdelingen vast te leggen.

Het is in feite een formulier, dat in het vliegtuig wordt verstrekt of in de aankomsthal van het vliegveld (dan wel bij de grenscontrole aan de landsgrens) kan worden verkregen en moet worden ingevuld. De grenswacht (bij de paspoortcontrole) neemt bij binnenkomst een deel van het formulier in; het afgestempelde restant blijft in uw bezit, en dient altijd samen met uw paspoort bij u gedragen te worden.

Veelal wordt aan de landgrens (met name bij binnenkomst vanuit Wit-Rusland) nagelaten het paspoort af te laten stempelen en een migratiekaart in te vullen. Dit kan problemen geven zowel bij controles op straat als bij het uitreizen. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger hier op te letten. Het is dus absoluut noodzakelijk dat afstempelen en invullen van een migratiekaart aan de landsgrans toch plaats vindt.

Bij het verlaten van het grondgebied van de Russische Federatie moet de migratiekaart worden ingeleverd bij de immigratie-autoriteiten op de plaats van vertrek (op vliegvelden is dat de douane). Bij terugkeer in Rusland geldt uiteraard dezelfde wettelijke verplichting en moet opnieuw een migratiekaart worden ingevuld en dient opnieuw registratie plaats te vinden bij de FMS.

Registratie bij FMS-kantoor

De verplichting voor buitenlanders en hun familieleden zich binnen drie werkdagen na aankomst in de Russische Federatie te laten registreren blijft van kracht. Dit dient te gebeuren, samen met de uitnodigende partij, op het dichtstbijzijnde FMS-kantoor of bij het postkantoor. Het adres van het FMS-hoofdkantoor (Federale Migratie Dienst) in Moskou is : Ul. Pokrovka 42 metro "Tsjistyje Proedy", "Toergenevskaja". Op het FMS-hoofdkantoor worden geen registraties in behandeling genomen. De website van de FMS is www.fmsmoscow.ru (alleen in het Russisch). Indien u in de Russische Federatie verschillende steden langer dan 3 dagen bezoekt dient u zich in iedere stad weer opnieuw te registeren. Bij verblijf in hotels geldt dat aldaar een registratie plaats vindt, waardoor de verplichting voor registratie bij FMS vervalt.