Nederlandse ambassade in Moskou, Rusland

U en Rusland

Betrekkingen

Internationale betrekkingen versterken de economische positie van ons land en bevorderen de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio's. Nederland is gebaat bij internationale afspraken waaraan landen zich verbinden, zodat zij op basis van die afspraken vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken. Nederland en Rusland kennen een lange culturele en historische verbondenheid en zijn belangrijke handels- en investeringspartners van elkaar. Met het oog op deze diverse en substantiële belangen streeft Nederland naar goede bilaterale betrekkingen met Rusland. In EU-verband wil Nederland ook een constructieve dialoog voeren over de meningsverschillen die er zijn met Rusland, bijvoorbeeld over mensenrechten en over het Russische handelen in het kader van de Oekraïne-crisis. Als onderdeel van de respons op het schenden van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne door Rusland heeft de EU sancties tegen bepaalde Russische personen en entiteiten ingesteld, alsmede restricties ingevoerd m.b.t. samenwerking in een aantal economische sectoren.

Een beschrijving van de betrekkingen op het gebied van politiek, economie, onderwijs, cultuur en wetenschap tussen Nederland en Rusland vindt u op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/rusland

Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Rusland kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Reisadvies

Het meest actuele reisadvies voor Rusland en specifieke Russische regio's kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/rusland  In aanvulling op het reisadvies wordt gewezen op een nieuwe vorm van criminaliteit: in toenemende mate is in Moskou sprake van diefstal van buitenlandse kentekens. Criminelen verwijderen deze kentekens (nummerplaten) van buitenlandse auto’s en laten een briefje achter de ruitenwisser achter met de mededeling dat men tegen betaling de kentekens terug kan kopen. De Moskouse politie onderneemt geen noemenswaardige actie.

Ambassade

Hier vindt u een overzicht van de afdelingen van de ambassade Moskou en consulaten in Rusland, Oezbekistan en Turkmenistan.